Безперечно, зберігання даних має велике значення. Нижче наведено огляд методів зберігання даних з вказівками переваг, недоліків, визначень та співставлень деяких базових концепцій зберігання.

NAS, SAN, RAID … Що означають всі ці скорочення?

NAS означає Мережеві сховища. Цей принцип відрізняється від традиційного, безпосередньо приєднаного сховища, тим, що в NAS операційна система і програмне забезпечення NAS продукту призначені виключно для зберігання даних.

SAN означає Мережа Сховища. SAN являє собою мережу, призначену для об’єднання апаратного і програмного забезпечення для серверів зберігання даних. Мережі SAN існують у двох формах: як мережа, призначена для передачі даних між комп’ютерними системами і системами зберігання, або як повна система, яка включає всі елементи зберігання і кінцевих комп’ютерних систем у рамках однієї мережі.

DAS означає Безпосередньо приєднана сховище. DAS зазвичай використовується для розрізнення між системами зберігання, безпосередньо підключаються до сервера або робочої станції, або SAN і NAS.

RAID означає Надлишковий масив незалежних дисків. RAID зазвичай являє собою систему зберігання даних, що складаються з декількох жорстких дисків, призначених для віддзеркалення даних або розподілу обміну даними між собою.

VPN означає Віртуальна приватна мережа. VPN, як правило, працює у системі зберігання даних, коли йде обмін даними з віддаленими системами. VPN дозволяє віддаленим користувачам отримати надійний і захищений доступ до NAS.

iSCSI означає Інтернет-інтерфейс малих комп’ютерних систем. iSCSI являє собою протокол, який використовує принципи TCP/IP для передачі даних, що означає, що він вимагає тільки наявність Ethernet інтерфейсу для роботи. Оскільки Ethernet інтерфейс теж загальний, iSCSI протокол сприяє економії коштів на створення систем зберігання даних.

LUN означає Логічний номер юніта. Він зазвичай відповідає адресою визначеного диска в групі, але все частіше використовується для позначення визначеної області, створеної на віртуальному розділі.

Які переваги та недоліки систем DAS?

Перевага DAS систем — легкість в управлінні, у цілому більш низька вартість і загальна простота. Вони часто називаються «острівці інформації», оскільки кожне DAS пристрій ізольовано від усіх інших. У середовищі малого бізнесу така ізоляція може викликати лише незначні проблеми, але в системах великого бізнесу доступність даних по різним групам користувачів стає дуже важливою.

Які переваги та недоліки систем NAS?

Переваги систем NAS порівняно з DAS виражається у двох основних формах: доступність даних і продуктивність. NAS системи роблять дані більш доступними, оскільки вони зберігають дані у своїй мережі, не будучи залежними від зовнішніх серверів. В NAS системах основний сервер може бути вимкнений, але користувачі будуть мати доступ до даних, що зберігаються на NAS. NAS системи також можуть надавати більш високі рівні продуктивності, оскільки NAS покладає на себе всі обов’язки спільного доступу до файлів. В DAS системах ці обов’язки виконуються серверами, які також відповідають за інші процеси. Важливо відзначити, що показники NAS систем значною мірою залежать від пропускної здатності мережі (незважаючи на те, що NAS сервери спеціально призначені для зберігання даних, швидкість доступу до них може знизитися із-за недостатньої пропускної здатності мережі).

Які переваги та недоліки систем SAN?

Як і NAS системи, SAN системи призначені для більш ефективного розміщення ресурсів шляхом виділення в загальне користування вільного простору сервера. SAN дозволяє серверам завантажити ОС безпосередньо з себе. Це дозволяє новим серверів отримати доступу до пристроїв з LUN на серверах, і тим самим відновити функціональність системи без втрати даних. Мережі SAN можуть бути більш дорогими, оскільки вони вимагають створення оптоволоконних каналів для передачі даних між кінцевими користувачами і SAN.

Як NAS і SAN системи порівнянні один з одним?

І NAS, і SAN мають свої переваги і недоліки у порівнянні з DAS. Обидві технології, SAN і NAS, усувають необхідність фізичного переміщення обладнання та кабелів для передачі даних. SAN і NAS також збільшують ємність використовується для зберігання даних (частина вільного простору використовується більш ефективно) шляхом об’єднання ресурсів.

Однак, є кілька ключових відмінностей. Оскільки SAN знаходиться безпосередньо в локальній мережі, операційна система створює з’єднання типу точка-точка. Це означає, що кожний компонент у SAN приєднаний тільки до одного комп’ютера, Це характерна відмінність від NAS, який здатний давати доступ кількох користувачів до одного і того ж набір файлів одночасно. Інша ключова різниця полягає в тому, що SAN в цілому побудована на мережі, спеціально розгорнутої для нього; що набагато дорожче, але і в цілому означає, що мережі SAN надають більш швидкий і надійний доступ. Хоча відмінності NAS і SAN є взаємовиключними, є продукти, які дозволяють двом системам інтегруватися один з одним.

Джерело